Om Bebeco

Bebeco International är bildat 1987. Sedan etableringen har företaget huvudsakligen varit sysselsatt med marknadsföring och installation av industriprodukter från några av landets ledande tillverkare och importörer av portar och lastbryggor.

Mixen och den höga kvalitén på produkterna gör oss till en stark samarbetspartner vid byggnationer/ombyggnader.

BEBECO ombildades till aktiebolag 2001 samt ändrade namn till BBK International AB.

Affärsidé

 • UNDERLÄTTA: lastning och lossning av gods vid varutransporter.
 • FÖRBÄTTRA: arbetsmiljön.
 • FÖRSVÅRA: inbrytningsförsök i affärs- och industrilokaler.


En av BBK:s samarbetspartner är EAB, som ligger i Smålandsstenar. Få kunder ligger längre bort än att de kan nås på kort tid. Tillsamans med ett reservdelslager som alltid hålls komplett, betyder det att montering, service och reperationer kan utföras med mycket kort varsel.

EAB tillverkar själv hela porten. Motorspelen och automatikskåpen levereras av DAAB.
Portarna "skräddarsys" exakt efter beställarens önskemål. Naturligtvis har portarna ett standardutförande när det gäller detaljutformningen, men om du har speciella önskemål, kan vi tillverka porten precis som du vill ha den.

Leverantörer

 • ALU-S: Lastbryggor
 • EAB AB: Vikportar, Branddörrar, Entrépartier. (www.eab.se)
 • LINDAB: Takskjutportar.
 • MAXIDOOR: Branddörrar.
 • MAINGATE: Pendeldörrar.
 • MARCO: Lyftbord.
 • NORDIC: Rullportar.
 • SCANDISTRIP: Pvc, ridåsystem.
 • SV. JALUSI AB, Galler och Jalusier.
 • ZEPRO: Kajlyft.


Kvalitetssäkring

Denna kvalitetssäkringshandbok för BBK International AB har till syfte att precisera den målsättning som firman har för kvalitet och säkring av densamma.
D.v s. att säkra att våra leverantörer och montörer håller de kvalitetskrav vi och våra kunder ställer på produkten.
Vid löpande efterkontroller, säkrar vi oss samtidigt om att montage, underhåll och reparationer utförs, efter de föreskrifter vi och våra leverantörer ställer på våra montörer och servicetekniker.